İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Bitki Doku Kültürü ve Palinoloji Laboratuvarı

Bitki Doku Kültürü ve Palinoloji Laboratuvarı

Çeşitli in vitro kültür yöntemleri test edilerek bu suretle hızlı çoğaltım, gen kaynağı muhafazası, sekonder metabolitlerin üretimi, kaybolmakta olan türlerin korunması ve çoğaltılması

Ön hazırlık odası, steril çalışmaların yapıldığı transfer odası ve ışık-sıcaklık ayarlı büyüme kabininin bulunduğu doku kültürü laboratuvarı alanında yetişmiş araştırıcılaryla benzer laboratuvarlar ile rekabet edecek düzeydedir. Bitki Doku Kültürü Laboratuvarının kuruluş amaçları arasında, çeşitli bilimsel araştırma faaliyetlerinde bulunmak, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitkiler, endemik ya da koruma altına alınan bitkiler ile bitkisel genetik kaynakların kültüre alınması gibi ülkemizin öncelikleri doğrultusunda optimizasyon çalışmalarını gerçekleştirmektir. Bu laboratuvar lisansüstü eğitimde temel ve uygulamalı araştırmalar yapılmasına, biyoteknoloji gibi yeni teknik ve teknolojileri kullanarak alanında yeterli donanıma sahip, yeni gelişmelere uyum sağlayabilecek, nitelikli öğretim üyeleri yetiştirilmesine olanak sağlamaktadır. Ülkemizde ihtiyaç duyulan atılımın gerçekleşmesi doğrultusunda alanındaki gelişmelere, yeniliklere katkıda bulunmak ve öncülük etmek, üniversite-sanayi işbirliklerini oluşturmak için genç bilim insanlarına fırsat sunmaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası kuruluşlarla sıkı iletişim ağları kurarak nitelikli araştırmalar yapmak, faaliyetler gerçekleştirmek stratejik amaçları arasındadır.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Süleymaniye Mah. Fetva Yokuşu Eminönü, Fatih, 34134 İstanbul, Türkiye

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 0,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı