İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Moleküler Analiz I-II

Moleküler Analiz I-II

Moleküler analiz laboratuvarlarının kuruluş amacı, modern metodlar ve cihazlar kullanarak, nitelikli bilimsel araştırmalar yapmak, lisans üstü öğrenciler yetiştirmek, akademik bilgi üretimi ile ülkemiz için önem taşıyan üniversite ?sanayi işbirlikleri kapsamında innovasyon, yeni ürün, patent çalışmalarına katkı sağlamaktır.

Deneysel materyallerin çeşitli araştırma metodlarına uygun olarak hazırlanıp analiz edilmesine hizmet veren, fitokimyasal, fizyolojik, ekolojik, sistematik, proteomik ve genomik çalışmaların yürütüldüğü, uluslar arası kabul gören standart metodların uygulanıp, araştırma çalışmaları ve rütin analizlerin yapılabildiği, modern teknoloji ürünü çok sayıda cihaz ve ekipmanla donatılmıştır. Ülkemiz için önem taşıyan gıda, bitki gen kaynakları, tarımsal ürünler, besin destekleri, fonksiyonel gıdalar, fitoterapötik maddeler, doğal kozmetik ürünler konusunda çeşitli araştırma projeleri ile, bitki materyallerinden DNA, RNA ve protein izolasyonları, DNA, RNA ve proteinlerin spektrofotometrik tayini, Southern, Northern ve Western blotlama, protein ve nükleik asitlerin jel elektroforezleri ve görüntülenmesi, bitkisel materyalden uçucu ve sabit yağ ekstraksiyonu, gaz kromatografisi ve HPLC analizleri için örnek hazırlama, antioksidan enzimlerin aktivite tayini, klorofil ve diğer fotosentetik pigmentler, poliaminler, fenolikler ve çeşitli fitokimyasal maddelerin spektrofotometrik analizleri bu laboratuvarlar bünyesinde gerçekleştirilebilmektedir.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Süleymaniye Mah. Fetva Yokuşu Eminönü, Fatih, 34134 İstanbul, Türkiye

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 0,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı