İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Primer ve Kök Hücre Kültürü Araştırma Laboratuvarı

Primer ve Kök Hücre Kültürü Araştırma Laboratuvarı

Türkiye'de ilk kez pankreatik beta hücreleri izole edilmiş ve uzun süreli kültür uygulamaları ile tek hücre düzeyinde çalışmalar yapılmıştır. Diyabet hastalığında hücre ölüm, hasar ve onarım mekanizmalarını moleküler düzeyde çözmeye çalışarak, diyabette beta hücrelerini etkileyen moleküler mekanizmalar araştırılmaktadır. İn vivo deneysel hiperglisemik ve diyabetik hayvanlardan izole edilen primer pankreatik ß-hücreleri ve pankreatik adacık kökenli mezenkimal kök hücreler ile in vitro çalışan araştırma grubumuz insan sağlığına yönelik terapötik yaklaşımlara temel katkı sağlamayı, temel ve klinik bilimler arasında köprü oluşturarak çalışmaların uygulamaya geçirilmesini hedeflemektedir.  Ayrıca cGRP ve GRP ile uyarılan insan akciğeri primer fibroblast hücre ve fare primer tip II pnömosit kültüründe fibrozis sürecine katkı sağlayabilecek mekanizmalar araştırılmaktadır.
 Laboratuvar Alt Yapısı


Genel hücre kültürü teknikleri, primer hücre ve kök hücre izolasyon yöntemleri, hücre canlılık testleri (MTT ve WST-1), sitotoksisite testleri, transfeksiyon uygulamaları, flow sitometrik analizler yapılmaktadır.

 

İşbirlikleri ve Projeler

2731 numaralı normal proje ile Streptozotocin İle Oluşturulan Beta Hücre Hasarında Sinir Büyüme Faktörü İle Epidermal Büyüme Faktörü, Betacellulin ve Activin A İlişkisinin Araştırılması ve 2579 numaralı YÖP projesi ile Streptozotocin İle Oluşturulan Akut Hiperglisemi Modelinde Sinir Büyüme Faktörünün Beta Hücreleri Üzerine Etkileri başlıklı her iki projede primer beta hücreleri elde edilmiş ve tek hücre seviyesinde hücresel etkileşimler araştırılarak beta hücrelerinin ölümünden sorumlu moleküllerin tespiti ile ilgili deneyler tamamlanarak çalışmadan elde edilen veriler dünya literatüründe yerini almıştır. 25275 numaralı güdümlü proje kapsamında pankreatik kök hücrelerinin beta hücrelerine farklılaşma mekanizmaları araştırılmaktadır. 33532 nolu BAP projesi ile cGRP ve GRP ile uyarılan insan akciğeri primer fibroblast hücre ve fare primer tip II pnömosit kültüründe fibrozis sürecine katkı sağlayabilecek mekanizmalar incelenmektedir. Ayrıca, Bezmialem Vakıf Üniversitesi tarafından desteklenen bir proje kapsamında kemoterapötik ajan Navelbine'in yan etkilerinin azaltılması için farklı nano-formülasyonlar in vitro araştırılmaktadır.

 BAP ve TÜBİTAK destekli Ar-Ge projeleri yürütülmektedir.
 
İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, 34134, Vezneciler, Fatih / İSTANBUL

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 396.123,83 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı