İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Fitoplankton ve Zooplankton Kültür Laboratuvarı

Fitoplankton ve Zooplankton Kültür Laboratuvarı

1.  Yetiştirilen deniz mikroalg türleri, deniz balıkları yetiştiriciliğinde özellikle larva ve yavru dönem yemlerinde balık yağına ve balık ununa alternatif yem katkı maddesi olarak değerlendirilmektedir. Mikroalg, Rotifer, Artemia ve Daphnia yetiştiriciliği ve stok kültürlerinin tutulması.  Deniz ve tatlı su balıkları yetiştiriciliğinde kullanılan bu canlı yemlerin, balık beslemede önemli besin maddelerinden protein ve yağ içerikleri üzerine çalışmalar yapılmaktadır. ·        Mikroalg yetiştiriciliği ve mikroalg stok kültürlerinin tutulması.

·   Mikroalglerin fiziksel ve kimyasal parametrelerin büyüme ve biyokimyasal özellikleri üzerine analizler yapılmaktadır.

·    Rotifer Yetiştiriciliği ve stokların tutulması. Farklı besinsel zenginleştiricilerin rotiferlerin yumurta verimi, büyüme, çoğalma hızı ve besinsel içeriklerine olan etkilerinin incelenmesi.

·   Artemia nauplii ve metanauplii yetiştiriciliği ve bu tür üzerindeki ticari ve alternatif bileşiklerin denenmesi.

·       Deniz balıklarının beslenmesinde larval dönemde kullanılan canlı yemlerin besin maddeleri bakımından zenginleştirilmelerinde kullanılan ticari ürünlere alternatif olarak yağ ve protein emülsiyonlarının hazırlanması ve denenmesi.İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Ordu Caddesi, No:200, 34470 Laleli/İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 10.467,20 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı