İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Biyoteknoloji Laboratuvarı

Biyoteknoloji Laboratuvarı

Seminal plazma yada hazırlanan solüsyonlarının Osmotik basınç ölçümü, Spermatozoa motilite ve kinematik motilite parametrelerinin belirlenmesi, gen transferi, kromozom manipülasyon çalışmaları yapılmaktadır. Laboratuvar; İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Sapanca İçsu Ürünleri Uygulama araştırma biriminde bulunan Biyoteknoloji Laboratuvarı ile senkronize çalışmaktadır. Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Anabilim Dalı, Biyoteknoloji Laboratuvarı

Su Ürünleri Fak. Ordu Cad. No: 200 Laleli, Fatih İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 23.005,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı