İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Plankton Kültür Laboratuvarı

Plankton Kültür Laboratuvarı

Plankton Kültürü Laboratuvarında, tek hücreli organizmaların laboratuvar ortamında üretilmesi ve deniz sedimanında bulunan dinoflagellat kistlerinin teşhis ve üretimi ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Türkiye?de ilk kez deniz sedimanında yaşayan Dinoflagellat kistleri üzerine kültür çalışmaları laboratuarımızda gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, ülkemizde az sayıda yapılan deniz türlerinin üretimi de bu laboratuvarda yapılmaktadır.

Plankton kültürü Laboratuvarının kuruluş amacı sularımızdaki mikroskobik canlıların üretimi ve kültüre alınması, ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak önemli türler üzerine biyoteknolojik çalışmaların yapılması, tür çeşitliliğine katkı sağlanması, toksik olanların izolasyonunun yapılıp monokültür oluşturulması ve sedimanda bulunan kist ve polenlerin belirlenmesidir.

PLANKTON KÜLTÜRÜ LABORATUVAR OLANAKLARI

  • Tek hücreli organizmaların laboratuar ortamında üretilmesi
  • Ekonomik değeri yüksek türlerin yetiştirilip ülke ekonomisine kazandırılması
  • Deniz sedimanında bulunan dinoflagellat kistlerinin ve polenlerin teşhis edilip üretilmesi

Araştırma Grubu:

  • Prof. Dr. Neslihan Balkıs
  • Yard. Doç. Dr Benin Toklu Alıçlı


İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 34134 Vezneciler / İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 18.090,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı