İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Biyokimya Araştırma Laboratuvarı

Biyokimya Araştırma Laboratuvarı


Hücre ölümü, hasarı ve doku onarım mekanizmaları biyokimyasal olarak araştırılır. Ayrıca yeni moleküllerin biyokimyasal aktiviteleri çeşitli deneysel hastalık modelleri ve insan hastalıklarında terapatik olarak incelenir. Protein izolasyonu ve saflaştırılması, protein analizleri, enzim aktivitelerinin saptanması, oksidant/antioksidant parametreler, apoptotik ve nekrotik markerlar, inflamasyon ve anti-inflamasyon ajanları ve çeşitli büyüme faktörleri, sitokinler  hayvan doku homejenatları, hücre lizatları, kan, serum, plazma ve bronşoalveolar sıvılarında ELISA, spektrofotometrik, kolorimetrik ve elektroforetik metodlarla analizi yapılır.


 Laboratuvar Alt Yapısı

Spektrofotometre, ELISA okuyucu, soğutmalı santrifüj, homojenizatör, horizontal ve vertikal elektroforez sistemleri, transilluminatör, ultra saf su cihazı, -86°C derin dondurucu, vorteks.

İşbirlikleri ve Projeler


The Helmholtz Zentrum München - German Research Center for Environmental Health. Comprehensive Pneumonology Center (Almanya); Laboratory of Cell Biology and Histology, Department of Biomedical Sciences, University ofAntwerp (Belçika); The University of Maryland, School of Medicine,  Department of Biochemistry and Molecular Biology (Amerika Birleşik Devletleri) yurt dışı işbirlikleri bulunmaktadır. BAP ve TÜBİTAK destekli Ar-Ge projeleri yürütülmektedir.
 
İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, 34134, Vezneciler, Fatih / İSTANBUL

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 42.954,61 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı