İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Moleküler Hücre Biyolojisi Araştırma Laboratuvarı

Moleküler Hücre Biyolojisi Araştırma Laboratuvarı

 

İn vivo ve in vitro çeşitli deneysel hastalık modellerinde ve insan hastalıklarında hücre ölüm, hasar ve onarım mekanizmaları moleküler düzeyde araştırılmaktadır. Bu laboratuvarda apoptoz, nekroz, otofaji, hücre çoğalması, doku rejenerasyonu, fibrozis, çeşitli büyüme faktörleri ve sitokinler ile ilişkili sinyal yolakları, glikobiyoloji: lektin-karbonhidrat etkileşimleri ve bazı moleküllerin antikanser aktiviteleri üzerinde moleküler çalışmalar yapılmaktadır.

Laboratuvar Araştırma Altyapısı

DNA ve RNA izolasyonu,  analizi ve görüntülenmesi, gen ekspresyon analizleri: RT-PCR, in-situ hibridizasyon, çeşitli glikan saptama ve analiz yöntemleri, hücre içi ve hücre dışı moleküllerin görüntülenmesine dayalı tekli ve çoklu immunohistokimyasal ve immunofloresan yöntemler uygulanmaktadır. Ayrıca immunpresipitasyon, 1D- ve 2D protein elektroforezi  ve western blotlama gibi yöntemler de uygulanmaktadır.

 

İşbirlikleri ve Projeler

İ.Ü. Mühendislik Fakültesi, İ.T.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, , İ.Ü. Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile yurt içi; The Helmholtz Zentrum München - German Research Center (Almanya), Universidad Nacional Autonoma de Mexico (Meksika), The University of Maryland (Amerika Birleşik Devletleri) ile yurt dışı işbirlikleri bulunmaktadır. BAP ve TÜBİTAK destekli Ar-Ge projeleri yürütülmektedir.

 

.

25275 numaralı güdümlü proje kapsamında pankreatik kök hücrelerinin beta hücrelerine farklılaşma mekanizmaları araştırılmaktadır. 34713 numaralı ÖNAP projesi kapsamında sağlık alanında ilaca dönüşme ve ulusal-uluslararası patent değeri taşıyan iki ayrı molekül ile ilgili gelişmeler devam etmektedir. 34150 numaralı ÖNAP projesi kapsamında kanser hücrelerinin metastatik kabiliyetleri üzerinde etkin rol oynayan galektin-3 ve bazı matriks metalloproteinazlarının ekspresyonları farklı deneysel şartlar altında çalışılmaktadır. 38341 BAP projesi kapsamında amfizemli insan akciğerlerinde E-kaderin sentez ve yıkımındaki anomalilere bağlı alveolar epitel onarımındaki aksaklıklar araştırılmaktadır. Ayrıca 33532 nolu BAP projesi ile cGRP ve GRP moleküllerinin pulmoner fibrozisde rol oynayan ERK/MAPkinaz ve Wnt hücre içi sinyal yolakları üzerindeki etkileri çeşitli deneysel şartlar altında incelenmektedir.İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, 34134, Vezneciler, Fatih / İSTANBUL

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 149.680,86 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı