İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

İstanbul Tıp Fakültesi Parazitoloji Araştırma Laboratuvarı

İstanbul Tıp Fakültesi Parazitoloji Araştırma Laboratuvarı

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binası, Çapa- İstanbul.

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 95.600,51 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı