İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Tüberküloz Laboratuvarı

İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Tüberküloz Laboratuvarı

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binası, Çapa- İstanbul.

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 111.542,33 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı