İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anaerop Araştırma Laboratuvarı

İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anaerop Araştırma Laboratuvarı

Bakteri türleri sınıflandırılması gerçekleştirilmektedir.
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binası, Çapa- İstanbul.

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 21.924,85 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı