İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya RIA Laboratuvarı

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya RIA Laboratuvarı

Laboratuvarda; spektrofotometre, fluorometre, fluoresan mikroskop, -86oC dondurucu bulunuyor. RİA (radioimmunoassay) laboratuarı olmasına rağmen fluorometrik analizler çalışılmaktadır. 

Laboratuvarda; spektrofotometre, fluorometre, fluoresan mikroskop, -86oC dondurucu bulunuyor. RİA (radioimmunoassay) laboratuarı olmasına rağmen fluorometrik analizler çalışılmaktadır. 

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı. Çapa- İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 31.168,02 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı