İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Hücre Kültürü Laboratuvarı

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Hücre Kültürü Laboratuvarı

Laboratuvarda hücre kültürü çalışmaları yapılmaktadır. Laboratuvarda karbondioksit inkübatörü , 3 ELISA okuyucu ve bir ELISA yıkayıcı bulunmaktadır

Laboratuvarda hücre kültürü çalışmaları yapılmaktadır. Laboratuvarda karbondioksit inkübatörü , 3 ELISA okuyucu ve bir ELISA yıkayıcı bulunmaktadır

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı. Çapa- İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 20.080,85 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı