İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Araştırma Laboratuvarı

Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Araştırma Laboratuvarı

3.0 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) Sistemi; Fonksiyonel MR (fMRI) Eklentisi (görsel, işitsel uyaran sunum sistemi ve yanıt butonları); MR Uyumlu Sayısal EEG Sistemi; Laser Taramalı Konfokal Mikroskop; Ultrasantrifüj; Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu Cihazı; Piezo Impact Mikromanipülatör; Dikey Hava Akımlı Çalışma Kabini; Sıvı Azot Saklama Sistemi; Karbondioksitli İnkübatör; Bireysel Havalandırmalı Pleksiglas Hayvan Kafesleri     HUBAL, Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen bir proje ile İstanbul Üniversitesi bünyesinde yaşam bilimleri araştırmaları için gerekli büyük alt yapı ve cihazların yer aldığı multidisipliner, merkezi araştırma laboratuvarıdır. Genombilim, Nörobilim, Biyoteknoloji, İlaç Araştırmaları/Farmasötik alanlarında faaliyet gösteren birimler 2014 yılı içinde tamamlanmış, bu alanlarda çok sayıda proje başlatılmıştır. Kurulan altyapı ile dönüşümsel (translasyonel) sağlık araştırmalarına katkı verilmesi hedeflenmektedir. HUBAL, İstanbul Üniversitesi araştırmacılarının yanı sıra diğer üniversite ve araştırma kurumlarının projelerine de cihaz parkını kullandıracak şekilde yapılandırılmıştır.

Bezmialem Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi ile biri AB (JPND), ikisi COST, ikisi TÜBİTAK ARDEB ile desteklenen projeler yürütülmektedir. Max Planck Enstitüsü (Almanya); Berlin Brain and Mind Institute (Almanya) ve Cuban Neuroscience Center (Küba) ile işbirlikleri başlatılmıştır. Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında İlaç Araştırma/Farmasötik Birimi ile Novartis arasında protokol oluşturulmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile koordinasyon içinde çalışılmaktadır.Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Araştırma Laboratuvarı Çapa- İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 0,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı