İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Hücre ve Doku Kültürü Laboratuvarı

Hücre ve Doku Kültürü Laboratuvarı

Çeşitli hayvanların embriyonik evreleri ve gelişimleri sırasında erkek üreme sistemindeki metabolik yolaklar üzerinde çevresel faktörlerin etkisi.

Çevresel faktörlerin erkek üreme sistemine ve gelişimine etkileri in vitro olarak incelenmektedir. Örneğin arsenik, florür ve akrilamid gibi çeşitli yollarla aldığımız maddelerin, üreme hücreleri üzerine agonist ve antogonist etkileri, metabolik ürünleri, reseptörlere bağlanma seviyeleri, hormonları inhibe ve indükleme yolları araştırılarak erkek üreme sisteminin gelişimi ve sağlığı ile ilgili çok çeşitli araştırmalar yapılmaktadır.  İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zooloji ABD, 34134 Vezneciler/İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 211.315,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı