İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Biyoinformatik Laboratuvarı

Biyoinformatik Laboratuvarı

Bu laboratuvarda Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde yürütülen proteomik ve genomik çalışmaları destekleyici biyoinformatik çalışmalar sürdürülmektedir. Biyoinformatik laboratuvarında maya (S. cerevisiae ve S. pombe) genomunda farklı DNA yapılarının (Z-DNA, G-Quadruplex vb.) araştırılması ve ilgili yapılar ile gen fonksiyonları arasındaki etkileşimlerin belirlenmesi, mitokondriyal genom X ve Y kromozomları dizi karşılaştırılmaları ve elde edilen bilgiler ışığında, filogenetik bilgilerin değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmektedir. Bitkilerde biyoinformatik destekli moleküler markır belirleme konusunda da çalışmalar yapmaktadır. 

Laboratuvarımız Uluslararası Bilgisayar Temelli Biyoloji Merkezi (İtalya) ve Uluslararası Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi'yle (İtalya) ile ortak çalışmalar yürütülmekte ve bazı Sanayi Bakanlığı projeleri de yürütülmektedir. 


İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 34134 Vezneciler, İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 0,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı