İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Su Ürünleri Fakültesi Ekotoksikoloji ve Siyanotoksin Laboratuvarı

Su Ürünleri Fakültesi Ekotoksikoloji ve Siyanotoksin Laboratuvarı

Siyanobakteriler tarafından üretilen siyanotoksinlerin su canlılarında birikimi, siyanotoksin üreten genlerin tespiti, siyonotoksin üretimine çevresel baskıların etkisi, ağır metallerin besin zincirinde birikimi, taşınımı organizma gurupları için letal doz çalışmaları canlılarda ve suda pestisit birikimi ile PAH analizleri yapılmaktadır.   

Siyanobakteriler tarafından üretilen siyanotoksinlerin su canlılarında birikimi, siyanotoksin üreten genlerin tespiti, siyonotoksin üretimine çevresel baskıların etkisi, ağır metallerin besin zincirinde birikimi, taşınımı organizma gurupları için letal doz çalışmaları canlılarda ve suda pestisit birikimi ile PAH analizleri yapılmaktadır.   

Laboratuvar Araştırma Altyapısı

HPLC, ICP - MS, GC - MS, Gerçek Zamanlı PCR, Görüntüleme Cihazı, liyofilizer, Siyanobakteri Kültür Odası, TOK Ölçer, Laminar Akışlı Kabin, Ultrasonikatör, Spektrofotometre, Filtrasyon Sistemi, Araştırma Mikroskopları

İşbirliği ve Projeler

"Universal Microarrays for the Evaluation of Freshwater Quality on Detection of Pathogens and Their Toxins" başlıklı 13 ortaklı bir Avrupa Birliği Projesi, "Moleculer Approaches for Rapid and Quantative Detections of Cyanobacteria and Their Toxins from Coastal Black Sea (MARCY)" isimli AB/TÜBİTAK/BS-ERA NET 4 ortaklı bir proje ile "The Investigation of the Blooms of Toxic Cyanobacteria (Blue - Green Algae), Cyanotoxin Production and Their Relationship with Water Quality" konulu 36 ortaklı bir TÜBİTAK / AB COST projesi yürütülmektedir.


İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü İç Sular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 Laleli - Fatih / İSTANBUL

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 8.800,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı