İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Güncel göl/deniz çökelleri arşiv, örnek hazırlama, organik madde ekstraksiyon ve seperasyon laboratuvarı

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Güncel göl/deniz çökelleri arşiv, örnek hazırlama, organik madde ekstraksiyon ve seperasyon laboratuvarı

Ülkemizdeki ve tüm Doğu Akdeniz-Karadeniz bölgesindeki güncel doğal afetler, deniz seviyesi değişimleri, iklim ve çevresel koşulların ve yakın zamana ait (son 10 000 yıl) göl, akarsu ve deniz sistemlerindeki çökel kayıtlarının incelenmesi yoluyla çalışılmasına ve geleceğe yönelik ön kestirimlerin oluşturulmasına imkan sağlamayı amaçlayan bir laboratuvardır.

asdass dasBu laboratuvarda güncel göl ve deniz çökeller örneklerinin ıslak karot örnekleme, elek analizi ve öğütme işlemleri gibi en basit ve temel işlemlerden başlanarak, ayrıntılı değerlendirmeler için uygulanacak olan polen-fosil ayıklama, organik maddeyle ilişkili farklı fraksiyonların lipid kromatografi yöntemleri ile ayırılması, ekstraksiyon ve seperasyon yöntemlerinin uygulanabilmesine elverişli koşullar oluşturmuştur.

Bu amaçla hızlandırılmış ekstraksiyon sistemi, evaporatör, elek takımları, öğütücü (havan), lipid kromatografi ile ilişkili seperasyon kolonları ve gerekli çözeltiler ile cam malzemeler yer almaktadır. Yine kurutulmuş örneklerin yanısıra, güncel çökel örneklerinin doğal koşullarda ve bakteriyel ve oksitlenmeye bağlı değişimlerin engellenerek korunabileceği ve +40C' de stabil olarak saklanabileceği bir soğutma dolabı da bulunmaktadır.Bu amaçla hızlandırılmış ekstraksiyon sistemi, evaporatör, elek takımları, öğütücü (havan), lipid kromatografi ile ilişkili seperasyon kolonları ve gerekli çözeltiler ile cam malzemeler yer almaktadır. Yine kurutulmuş örneklerin yanısıra, güncel çökel örneklerinin doğal koşullarda ve bakteriyel ve oksitlenmeye bağlı değişimlerin engellenerek korunabileceği ve +40C'de stabil olarak saklanabileceği bir soğutma dolabı da bulunmaktadır.
İstanbul Üniversitesi Mühendislik fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Avcılar/ İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 2.500,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı