İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Doku ve İmmunohistokimya Laboratuarı

Doku ve İmmunohistokimya Laboratuarı

Laboratuar hayvanları kullanılarak deneysel modeller oluşturulmakta ve bu modellerden elde edilen dokular üzerine çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.Laboratuar hayvanlarında diyabet, hiperlipidemi gibi çeşitli deneysel modellerin oluşturulması, deney hayvanları ile toksisite çalışmalarının yapılması, çeşitli antioksidanların ve ilaçların etkilerinin araştırılması, laboratuar hayvanlarında oluşturulan deneysel modellerden alınan dokulara, histolojik (ışık ve elektron mikroskobik olarak), immünohistokimyasal ve biyokimyasal yöntemlerin uygulanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. 

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Veznecier

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 0,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı