İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Eser Element ve Pediatrik Gastroenteroloji Laboratuarı

  •  Bidistile su cihazı, ELİZA okuyucu ve yıkayıcı
  • Denver  marka hassas terazi
  • Agilent Technologies 200 Series AA; 240Z AA;GTA 120 Graphite Tube Atomizer.
  • Azot,asetilen , argon tüpleri, kesintisiz güç kaynağı, Carbolite  marka küllendirme cihazından görünüm.
Eser Element ve Pediatrik Gastroenteroloji Laboratuarı


Eser Element Laboratuvarı 1973 yılında Prof.Dr. Cihat Tahsin Gürson tarafından İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında kurulmuştur. TUBİTAK ve İ.Ü. Araştırma Fonundan destekli projelerde çocuklarda ve ailelerinde krom, çinko, bakır, kadmiyum, manganez gibi elementlerin araştırılması 1973 yılından beri  yapılmaktadır. Bu çalışma sonuçları dünyada belirli dergilerde yayınlanmaktadır.

Eser element laboratuvarına ilaveten 1989 yılında Prof. Dr. Günay Saner ve Prof. Dr. Semra Sökücü tarafından İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında Pediatrik Gastroenteroloji laboratuvarı kurulmuştur.

Eser Element Laboratuvarında çinko, bakır, selenyum, alüminyum, kurşun, kadmiyum gibi elementlerin kantitatif  ölçümleri serumda, saçta, karaciğer dokusunda, idrarda analiz edilerek belirlenmektedir. Pediatrik Gastroenteroloji laboratuvarında ELİZA tekniği ile bazı dışkı analizleri (dışkıda kalprotektin, pankreatik elastaz, ?-1 antitripsin), steatokrit ve dışkının  mikroskopik incelenmesi yapılmaktadır

Eser element ve Pediatrik Gastroenteroloji Laboratuvarları referans merkez rutin ve araştırma laboratuvarı olarak tüm hastanelerden örnek kabul ederek hizmet vermektedir.Eser Element Laboratuvarında çinko, bakır, selenyum, alüminyum, kurşun, kadmiyum gibi elementlerin kantitatif  ölçümleri serumda, saçta, karaciğer dokusunda, idrarda analiz edilerek belirlenmektedir. 

Pediatrik Gastroenteroloji laboratuvarında ELİZA tekniği ile bazı dışkı analizleri (dışkıda kalprotektin, pankreatik elastaz, alfa-1 antitripsin), steatokrit ve dışkının  mikroskopik incelenmesi yapılmaktadır

Eser element ve Pediatrik Gastroenteroloji Laboratuvarları referans merkez rutin ve araştırma laboratuvarı olarak tüm hastanelerden örnek kabul ederek hizmet vermektedir.İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı. Temel Tıp Bilimleri Binası Kat : 3 ve Kat : -1

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 0,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı