İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Sinirbilim Anabilim Dalı Nöroimmünoloji Laboratuvarı

Sinirbilim Anabilim Dalı Nöroimmünoloji Laboratuvarı

Nöroimmünolojik hastalıklar araştırılmaktadır.Nöroimmünolojik hastalıkların araştırıldığı bu laboratuarımızda ELISA,Western Blotting gibi immünolojik yöntemlerle antijen ve/veya antikor tayin çalışmaları yapılmaktadır.


 İ.Ü. Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Sinirbilim Anabilim Dalı Vakıf Gureba Cad. Çapa/İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 18.408,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı