İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Ahşap Yüzey Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Laboratuvarı

Ahşap Yüzey Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Laboratuvarı

Farkı ahşap ve ahşap esaslı malzemelerin yüzey kalitelerinin değerlendirilmesini kapsamaktadır.

-Farklı yüzey işlemi görmüş ahşap mazlemelerinin yüzey performenslarının değerlendirilmesi.
-Farklı yüzey işleme özellkilerine bağlı yüzeylerin kalitelerinin değerlendirilmesi.


İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473) Bahçeköy Sarıyer ? İSTANBUL ? TÜRKİYE

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 49.420,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı