İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

  • Mikrobiyoloji Laboratuvarı Resim 2
  • Mikrobiyoloji Laboratuvarı Resim 1
Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Mikrobiyoloji laboratuvarımızda lisans öğrencilerimizin bitirme tezleri, yüksek lisans, doktora tezleri yanı sıra öğreti üyelerimize ait projeler yürütülmekte ve döner sermayeden balık hastalıklarının teşhis ve tedavi hizmeti verilmektedir. Bu amaçla laboratuvar veya işletmelerde hasta balıklardan katı besiyerine ekim yapılmakta ve patojen bakteri izolasyonu gerçekleştirilmektedir.  Bakteriyolojik çalışmalarda saha örneklemesi sonrasında çeşitli besiyerlerinde üretilen bakteriler bu laboratuvara uygun şartlarda getirilir, pasaj işlemleri laminar flow kabinde gerçekleştirilir, ardından etüvde inkübasyona tabi tutulur. İzole edilen bakterilerin fenotipik yapısını belirlemek için çeşitli biyokimyasal testler ve hızlı tanı kitleri yine bu laboratuvarda bulunan cihaz ve malzemelerle gerçekleştirilmektedir. Anabilim Dalımızda yürütülen yüksek lisans, doktora tezleri yanı sıra projelerde çeşitli amaçlarla kullanılan serolojik yöntemler (aglütinasyon, Floresan Antikor Yöntemi, Enzim Linked Immunosorbent Assay, Dot Blot vb.), moleküler yöntemlerde kullanılmak üzere DNA ve RNA izolasyonu, immunokimyasal yöntemler (SDS-PAGE) yine bu laboratuvarda bulunan cihaz ve malzemelerle gerçekleştirilmektedir.

Su Ürünleri Fakültesi, Ordu Cad. No: 200 Laleli, Fatih, İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 21.861,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı