İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Sistematik Zooloji Laboratuvarı

Sistematik Zooloji Laboratuvarı

Sistematik zooloji laboratuvarında Vertebrate ve Invertebrate sistematiği çalışmaları yapılmaktadır.

Sistematik Zooloji  Laboratuvarının kuruluş amacı, Sistematik Zooloji alanında çalışmalar yapmak, farklı araştırmalar ile Türkiyenin fauna ve biyoçeşitliliğine katkı sağlamak,  Sistematik zooloji, Adli entomoloji, Biyolojik Müze metodları, Davranış biyolojisi, Zoocoğrafik dağlım ve hayvan- ekoloji ilişkisi ile ilgili Yüksek lisans ve Doktora tez çalımaları ile alanında yeterli donanıma sahip insan gücü yetiştirebilmektir.
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü PK 34134, Vezneciler / İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 5.400,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı