İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Biyofizik Araştırma Laboratuvarları (1-6)

Biyofizik Araştırma Laboratuvarları (1-6)

1.1.Biyofizik Araştırma Laboratuvarı 1 1.2.Biyofizik Araştırma Laboratuvarı 2 1.3.Biyofizik Araştırma Laboratuvarı 3 1.4.Biyofizik Araştırma Laboratuvarı 4 1.5. Biyofizik Hücre Kültürü Odası 1.6.Biyofizik Ria Laboratuvarı 

Laboratuvarlarımız hücre/doku kültürü, kök hücre konularında uzun yıllardan beri önemli çalışmalar yapmaktadır. Hibridoma ve monoklonal antikor üretiminde ülkemizde öncü rol oynamıştır. Hücre ve dokulardan protein, nükleik asit (DNA-RNA (mRNA, tRNA)) ve her türlü hücresel organel saflaştırılması konusunda önemli yetkinliğe sahiptir. Biyofizik fiziksel ilke ve yöntemlerin biyolojik sistemlere uygulandığı bir bilim dalıdır.Böyle bir genel tanıma uyan faaliyetler günümüzde daha çok  Sistem Biyofiziği kapsamında yer almaktadır.Sistem biyofiziğini (ya da genel biyofiziği) biyolojik işlevleri ve ilişkileri betimleyen klasik fizyoloji ile bu tür işlev ve ilişkilerin teknolojik öyküsünü ve benzetimi (simülasyonu) ile uğraşan biyomühendislikten ayırmak gerekir. Diğer yandan, klasik nitelikli yaşam bilimleri arasında bile, araştırmaların molekülsel düzeye kaymasına koşut olarak, gözlenen bütünleşme, biyofiziğin ayrı bir kolunun Moleküler Biyofizik adı altında gelişmesine zemin hazırlamıştır.Moleküler biyofizik biyomolekülleri ve yaşamsal süreç ile işlevleri molekül düzeyinde ve fiziksel yöntemlerle inceleyen ve fizik dilinde yorumlayan bir bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. Bu açıdan biyomoleküllerin yapısı ve kimyasal dönüşümlerine ilişkin bilgiler hareket noktasını oluşturmaktadır.Ancak moleküler biyofizik, moleküler biyoloji (ve de biyokimyanın) olaylarını moleküler düzeye indirgeyerek açıklama çabalarına kuantum mekaniği, termodinamik ve informatik yöntemler ve kavramlar aracılığıyla ayrı bir boyut getirir bunun ötesinde, biyofizik canlılara ilişkin molekül düzeydeki bulum ve gözlemlede, organizma düzeyindeki yapılanma ve davranışlar arasında şu anda henüz aydınlanmamış ilişki ve bağlantıları tanımlama ve açıklamaya, farklı düzeylerde kazanılmış bilgileri bütünleştirerek yorumlayabilme potansiyeline sahip başlıca bilim dalı olarak belirmektedir.Gelecek onyıllarda yaşam bilimleri arasında gittikçe öne çıkarak yaşamla ilgili sorulara en kesin yanıtları vermeye aday gözükmektedir.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, 34093 Çapa, İstanbul, Türkiye

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 134.372,77 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı