İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Hidrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı

Hidrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı

Hidrobiyoloji Araştırma Laboratuvarında deniz suyu ve sediment örneklerinde, tuzluluk, çözünmüş oksijen, PO4-3-P, Silikat-Si ve NO2-+NO3--N, toplam organik karbon, toplam kalsiyum karbonat, toplam fosfor, klorofil-a değerlerine bakılmaktadır. Denizel biyoçeşitlilik elemanlarının tanımları yapılmakta, ayrıca, deniz ve iç su balıklarının üreme, büyüme ve beslenme biyolojilerine dair çalşmalar yürütülmektedir.HİDROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA LABORATUVARI OLANAKLARI

 • Deniz suyunun tuzluluk ve çözünmüş oksijen içeriğinin kimyasal titrasyon yöntemiyle ölçülmesi
 • Deniz suyunda PO4-3-P, Silikat-Si gibi besleyici elementlerin spektrofotometrik yöntemle belirlenmesi
 • Deniz suyunda NO2-+NO3--N besleyici elementinin otoanalizör ile ölçülmesi
 • Biyomas belirlemede klorofil a miktarının ölçülmesi
 • Sediment örneklerinde toplam organik karbon içeriğinin kimyasal titrasyon ile belirlenmesi
 • Sediment örneklerinde toplam kalsiyum karbonat içeriğinin volumetrik olarak ölçülmesi
 • Sediment örneklerinde toplam fosfor içeriğinin spektrofotometrik yöntemle belirlenmesi
 • Sedimentin çamur yüzdesinin saptanması
 • Plankton türlerinin belirlenmesi
 • Denizel zoobentik organizmaların incelenmesi
 • Ülkemizin balık faunasının incelenmesi, endemik ve korunması gereken türlerin ortaya çıkarılması
 • Balık türlerinin büyüme ve üreme biyolojilerinin araştırılması, tutulabilir en küçük balık boyunun ve yaşının saptanması
 • Balıkçılık faaliyetlerinde hedef dışı av ve canlı kommuniteler üzerine balıkçılık etkilerinin saptanması

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYESİNE YAPILAN HİZMETLER

 • IRA Madencilik
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi
 • Tübitak Marmara Araştırma Merkezi
 • Milli Eğitim Bakanlığı?na bağlı okullara danışmanlık

Araştırma Grubu

 • Prof. Dr. Hüsamettin BALKIS
 • Prof. Dr. Ömer ALTUN
 • Prof. Dr. Neslihan BALKIS
 • Doç. Dr. Serhat ALBAYRAK
 • Doç. Dr. Lütfiye ERYILMAZ
 • Doç. Dr. Müfit ÖZULUĞ
 • Yard. Doç. Dr. Benin TOKLU ALIÇLI
 • Araş.Gör. Dr. Ayşegül MÜLAYİM
 • Araş.Gör. Dr. Cem DALYAN
 • Araş.Gör. Senem ÇAĞLAR


İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 34134 Vezneciler / İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 115.500,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı