İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Bitki Sekonder Metabolizma Mühendisliği Laboratuvarı

Bitki Sekonder Metabolizma Mühendisliği Laboratuvarı

Laboratuvarımızda, biyolojik aktivitelere sahip ilaç hammaddesi olabilecek bitkisel sekonder metabolitlerin fazla miktarda üretimi için kullanılan kallus, hücre süspansiyon ve saçak kök kültürlemesi çalışmaları ve genetik transformasyon (Agrobacterium aracılı ve elektroporasyon) çalışmaları yapılmaktadır.Pilot düzeye özellikle fenolik maddelerin üretimine yönelik fiziksel, kimyasal kültürleme koşullarının optimizasyonu ve elisitasyon ile biyoteknolojik üretim çalışmaları sürdürülmektedir. Sekonder metabolitlerin tanımlanmasına yönelik olarak analizler (kromatografik vb.) proje ortakları ile gerçekleştirilmektedir. Biyolojik aktif bitikisel sekonder metabolitlerin antioksidan ve sitotoksik vb. aktivitelerinin belirlenmesi için enzim aktivite testleri ve moleküler analizler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca selenyumun fazla miktarda üretiminin belirlenmesi için atomik absorsiyon analizlerinin yanısıra genetik düzeyde selenyum metabolik yolunda iş gören genlerin tanımlanması, klonlanması, genomik ve biyoinformatik analizlerine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 34134 Vezneciler, İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 0,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı