İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

MAKELAB - Madde ve Akıl Etkileşimleri Laboratuvarı

MAKELAB - Madde ve Akıl Etkileşimleri Laboratuvarı

Kiplenmiş Kafatası Geçişli Elektriksel Uyarım Sistemi, EEG-Neurofeedback Sistemi, Görsel Uyarılma Potansiyeli/Elektroretinografi Sistemi (8 kanallı poligraf, analog/sayısal çeviriciler, görsel uyaran sunum sistemleri)Kiplenmiş kafatası geçişli elektriksel uyarımın atılganlığa etkisi, elektriksel uyarımla duyu ve ağrı eşiği ölçüm çalışmaları, transkranyal elektriksel uyarımın duyu-ağrı eşiğine ve sempatik sistem üzerine etkisinin araştırılması, beyin ve sinir sistemi cerrahisi ameliyatları esnasında nöromonitorizasyon ile takip ve omurgasızlarda karşılaştırmalı elektrofizyoloji çalışmaları yapılmakta ve bu deneysel çalışmalar için aygıt tasarımı, yapımı ve ölçüm teknikleri geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir.İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, 34093 Çapa, İstanbul, Türkiye

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 0,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı