İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Hücre Biyolojisi Laboratuarı

Hücre Biyolojisi Laboratuarı

İn vivo olarak deney hayvanlarında oluşturulan deneysel tümör modellerine uygulanan çeşitli ajanların veya ilaçların, primer tümör ve metastazlar üzerindeki etkilerinin yanı sıra, tümörlerde iyon kanalları ile metastazlar arasındaki ilişkileri araştırmaktadır. Ayrıca, normal (fibroblast) ve tümöral (prostat, meme, serviks karsinoması) hücre soylarının in vitro olarak yetiştirilmeleri, hücre soylarına bitkisel, hayvansal kökenli ajanların veya ilaçların uygulanması ile, hücrelerin büyüme kinetikleri, iyon kanalları ve metastatik özellikleri üzerindeki etkilerinin araştırılması. 

İn vivo olarak deney hayvanlarında oluşturulan deneysel tümör modellerine uygulanan çeşitli ajanların veya ilaçların, primer tümör ve metastazlar üzerindeki etkilerinin yanı sıra, tümörlerde iyon kanalları ile metastazlar arasındaki ilişkileri araştırmaktadır. Bu araştırmaları, ışık ve elektron mikroskobu, immunosito/histokimyasal, biyokimyasal, ve moleküler biyoloji (RT-PCR) yöntemleri ile yürütmektedir. Ayrıca, deney hayvanlarına parsiyel hepatektomi, ovariektomi gibi bazı cerrahi metodlar uygulanabilmektedir. Radyoaktif maddeler aracılığıyla radyobiyolojik yöntemlerden de faydalanılmakta, radyasyonun organizma üzerinde oluşturduğu akut etkiler incelenmektedir.

Normal (fibroblast) ve tümöral (prostat, meme, serviks karsinoması) hücre soylarının in vitro olarak yetiştirilmeleri, hücre soylarına bitkisel, hayvansal kökenli ajanların veya ilaçların uygulanması ile, hücrelerin büyüme kinetikleri, iyon kanalları ve metastatik özellikleri üzerindeki etkilerinin araştırılması yapılmaktadır.İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Vezneciler

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 0,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı