İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Biyolojik Dozimetri Laboratuvarı

Biyolojik Dozimetri Laboratuvarı

iyolojik dozimetri ve radyobiyoloji araştırmalarının yapıldığı laboratuarda, insan kan örneklerinden lenfosit kültür yapılarak kromozom hasarlarına bakılmaktadır.Biyolojik Dozimetri Laboratuarı'nda olası bir radyasyon kazası sonrası bireylerin almış olabileceği radyasyon dozlarının estimasyonu için kontrol doz cevap eğrileri oluşturulması, farklı radyasyon hasarları çalışılarak aralarındaki ilişkinin belirlenmesi, radyoterapi gören hastaların tedaviye verecekleri cevabın önceden bilinmesinde kromozom radyoduyarlığının rolü, kromozom kararsızlığı ile kanser ve yaşlanma arasındaki ilişkinin anlaşılmasına yönelik araştırmalar yapılmaktadır.İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Vezneciler

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 0,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı