İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Tüberkuloz Moleküler Epidemiyolojisi Laboratuvarı

Tüberkuloz Moleküler Epidemiyolojisi Laboratuvarı

Laboratuvarımız, İstanbul ve çevresinde tüberküloza neden olan suşları DNA parmakizi
yöntemleriyle saptayarak bölgedeki bulaş dinamiklerini belirleme çalışmaları
yapmaktadır. Moleküler epidemiyoloji yanında, moleküler mikobakteriyolojinin
diğer konularında da araştırma çalışmaları devam etmektedir.Spesifik TB
antijenleriyle uyarılmış kan örneklerinde IP10 düzeylerini belirleyerek latent
TB tanısı yapan bir IG(P)RA testi laboratuvarımızda geliştirilmiş olup, 3
yıldan uzun bir süredir rutin olarak kullanılmaktadır. Benzer şekilde,
moleküler identifikasyon konusunda da araştırmalar sürmektedir. Bu
çalışmalardan birinde, İtalyan ve İranlı çalışmacılarla birlikte yeni bir
mikobakteri türü  ilk olarak tanımlanmış
ve isimlendirilmiştir.Laboratuvarımızda ayrıca iki yeni mikobakteri türü daha
saptanmış olup ileri çalışmalar devam etmektedir.  İlaçlara hızlı direnç (RIF, INH, OFX, vb) ve
hızlı identifikasyonu aynı anda yapabilen kitlerin geliştirilmesi
laboratuvarımızın ilgi alanı içindedir. Bilimsel çalışmaların yanında, laboratuvarımız
"İstanbul Verem Savaşı Derneği Üst Seviye Laboratuvarı" olarak hizmet
vermekte ve bu şekilde tanı amaçlı hizmetleri de rutin olarak vermektedir.Tüberküloz Moleküler Epidemiyolojisi Laboratuvarı, öncelikli olarak İstanbul ve çevresinde tüberküloza neden olan suşların moleküler yöntemlerle (24-loci MIRU-VNTR typing ve spoligotyping) DNA parmakizlerini saptayarak bölgedeki bulaş dinamiklerini belirleme çalışmaları yapmaktadır. Moleküler epidemiyoloji yanında, moleküler mikobakteriyolojinin diğer konularında da araştırma çalışmaları devam etmektedir.ESAT6 ve CFP10 antijenleriyle uyarılmış tam kan örneklerinde IP10 düzeylerini belirleyerek latent TB tanısı yapan bir IG(P)RA testi Laboratuvarımızda geliştirilmiş olup, 3 yıldan uzun bir süredir rutin olarak kullanılmaktadır. Benzer şekilde, moleküler identifikasyon konusunda da araştırmalar sürmektedir. Bu çalışmalardan birinde, İtalyan ve İranlı çalışmacılarla birlikte yeni bir mikobakteri türü "Mycobacterium celeriflavum sp. nov" ilk olarak tanımlanmış ve isimlendirilmiştir.Laboratuvarımızda ayrıca iki yeni mikobakteri türü daha saptanmış olup ileri çalışmalar devam etmektedir.  İlaçlara hızlı direnç (RIF, INH, OFX, vb) ve hızlı identifikasyonu aynı anda yapabilen kitlerin geliştirlmesi Laboratuvarımızın ilgi alanı içindedir. Bilimsel çalışmaların yanında, Laboratuvarımız İstanbul Verem Savaşı Derneği ve İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü arasında 17 Şubat 2010 tarihinde imzalanan bir protokolle "İstanbul Verem Savaşı Derneği Üst Seviye Laboratuvarı" olarak hizmet vermekte ve bu şekilde tanı amaçlı hizmetleri de rutin olarak vermektedir.


Laboratuvarımızın Araştırma Altyapısı

Laboratuvarımız bilimsel araştırmaların ihtiyaç duyduğu çok farklı teknolojileri barındırmaktadır. Laboratuvarımızın değişik bölümlerinde, yayma incelemesinde kullanılan Işık/floresan mikroskobundan, DNA fragman analizi ve dizi analizinde kullanılan kapiller elektroforez ve dizi analizi cihazına kadar birçok teknik ekipman mevcuttur.

İşbirlikleri ve Projeler

Yeni mikobakteri türlerinin tanımlanması - Emerging Bacterial Pathogens Unit, San Raffaele Scientific Institute, Milano, Italya ile ortak çalışma, Pekin genotipi tüberküloz suşlarının ülkemizde saptanması ve bölge insan populasyonlarına adaptasyonu - Laboratory of Molecular Microbiology, St Petersburg Pasteur Institute, St Petersburg, Rusya, ile ortak çalışma, Mycobacterium caprae'ni genotipik çeşitliliği ve insanda oluşturduğu hastalığın özellikleri - AGES, Oesterreichische Agentur für Gesundheit und Ernaehrungssicherheit GmbH, Viyana, Avusturya ile ortak projeler yürütülmektedir.
Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü,Tüberkuloz Moleküler Epidemiyolojisi Laboratuvarı, Vakıf Gureba Cad. Çapa, 34093 -İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 0,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı