İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

İMMÜNOHİSTOKİMYA LABORATUVARI

İMMÜNOHİSTOKİMYA LABORATUVARI

İmmünohistokimya yöntemi tıbbi ve biyolojik araştırmalarda, klinik uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Laboratuvarımızda doku ve organ kesitlerinde immün sistem hücrelerinin ve proteinlerin varlığı immünfloresan ve konfokal mikroskobu ile saptanabilmektedir. Hücre yüzeyinde veya içinde sunulan proteinler floresan işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak gösterilmektedir.



İmmünohistokimya yöntemi tıbbi ve biyolojik araştırmalarda, klinik uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Laboratuvarımızda doku ve organ kesitlerinde immün sistem hücrelerinin ve proteinlerin varlığı immünfloresan ve konfokal mikroskobu ile saptanabilmektedir. Hücre yüzeyinde veya içinde sunulan proteinler floresan işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak gösterilmektedir.

Çapa Yerleşkesi- DETAE Binası Vakıf Gureba Cad. 34093 Çapa İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 37.760,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı