İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Moleküler Radyobiyoloji ve Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarı

Moleküler Radyobiyoloji ve Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarı

Laboratuvarımızda Moleküler Biyoloji teknikleri ile kombine edilmiş Mutasyon Islahı çalışmaları kapsamında; tarımsal ve ekonomik öneme sahip bitkilerden, in vitro ve in vivo ortamda gama radyasyonu ile çeşitli abiotik stres faktörlerine dirençli yeni bitki soyları geliştirilmektedir. Geliştirilen bu mutant bitkilerin analizleri çeşitli moleküler ve biyokimyasal teknikler kullanılarak yapılmaktadır.Moleküler Radyobiyoloji ve Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarı, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü kapsamında 1990?ların sonlarına doğru kurulmuştur. Bitkilerde Moleküler Biyoloji teknikleri ile kombine edilmiş Mutasyon Islahı çalışmaları yapılan laboratuvarımızdaki araştırmalar Yard. Doç. Dr. Sema ALİKAMANOĞLU,  Dr. Orkun YAYCILI ve Dr. Ayşe ŞEN tarafından yürütülmektedir. 2000 yılından beri İ.Ü. BAP Koordinasyon Birimi tarafından sağlanan araştırma projeleri çerçevesinde; laboratuvarımızda in vitro ve in vivo ortamda gama radyasyonu ile çeşitli abiotik stres faktörlerine (kuraklık, tuzluluk, herbisitler vb.) dirençli yeni bitki soyları (şeker pancarı, patates, buğday ve soya vb.)  geliştirilmekte bu geliştirilen mutant bitkilerin analizleri çeşitli moleküler ve biyokimyasal teknikler kullanılarak yapılmaktadır. Tarımsal ve ekonomik öneme sahip çeşitli bitkilerin doku kültürü teknikleri ile çoğaltılması laboratuarımızda gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, laboratuvar ekibi tarafından isteğe bağlı olarak bilimsel danışmanlık hizmetleri ve proje geliştirme eğitimleri de verilmektedir.

 

Laboratuvarımızda Ayrıca, Uluslararası işbirliği çerçevesinde; Birleşmiş Milletler?e bağlı Uluslararası Tarım ve Gıda Organizasyonu ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Ortaklığı ile kurulan Bitki Islahı ve Genetiği Laboratuvarı  (Join FAO/IAEA Nuclear Techniques in Food and Agriculture, Plant Breeding and Genetics Laboratory, Seibersdorf, Vienna, Austria) ile ortak çalışmalar sürdürülmektedir.İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü Vezneciler

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 66.021,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı