İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Farmasötik Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı

Farmasötik Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı

Antimikrobik maddelerin örneğin antibiyotiklerin, katyonik ve katyonik steroid peptidlerin çeşitli bakteriler üzerine olan etkileri MIC (minimal inhibisyon konsantrasyonu), MBC (Minimal bakterisit konsantrasyonu), PAE (Antibiyotik sonrası etki), time-kill curve (öldürme-zaman eğrisi) besiyerinde ve biyofilm ortamında araştırılmaktadır.

Antiseptik ve dezenfekten maddelerin antimikrobiyal aktiviteleri; ilaç ve kozmetik ürünlerde bulunan koruyucuların etkinlik testleri;  steril olmayan farmasötik ürünlerin mikrobiyolojik limit testleri; steril ürünlerin sterilite testleri; gerek hammadde, gerekse bir formulasyondaki antibiyotiklerin miktar tayini ve suyun bakteriyolojik analizi yapılmaktadır.Farmasötik Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarında, Antimikrobik maddelerin örneğin antibiyotiklerin, katyonik ve katyonik steroid peptidlerin çeşitli bakteriler üzerine olan etkileri MIC (minimal inhibisyon konsantrasyonu), MBC (Minimal bakterisit konsantrasyonu), PAE (Antibiyotik sonrası etki), time-kill curve (öldürme-zaman eğrisi) besiyerinde ve biyofilm ortamında araştırılmaktadır.

Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarında, antiseptik ve dezenfekten maddelerin antimikrobiyal aktiviteleri; ilaç ve kozmetik ürünlerde bulunan koruyucuların etkinlik testleri;  steril olmayan farmasötik ürünlerin mikrobiyolojik limit testleri; steril ürünlerin sterilite testleri; gerek hammadde, gerekse bir formulasyondaki antibiyotiklerin miktar tayini ve suyun bakteriyolojik analizi yapılmaktadır.İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 34116-Beyazıt, İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 0,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı