İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Biyokimya Araştırma Laboratuvarı

Biyokimya Araştırma Laboratuvarı

1962 yılında Biokimya Kürsüsü?nün kurulmasıyla birlikte, bu laboratuvardaki bilimsel araştırmalar daha çok protein biokimyası üzerinde yoğunlaşmıştır. Biokimya Anabilim Dalı?nın günümüzde var olan olanakları, bir Biokimya araştırma laboratuvarında olması gereken tüm ekipmanı, cihazları ve sarf malzemesini içermektedir. Laboratuvarımızda çeşitli biyolojik dokulardan veya bitki ekstrelerinden kromatografik yollarla ayrılan proteinler (enzimler veya lektinler) saflaştırılarak çeşitli biyolojik etkileri incelenmektedir. Son yıllarda moleküler biyoloji ile ilgili cihaz ve ekipmanın alınmasıyla, genetik ile ilgili çalışmalar da yürütülmektedir. Hücre kültürü laboratuvarımız kurulma aşamasındadır.İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Laboratuvarında aşağıdaki alanlarda çalışmalar yapılmaktadır:

İlaç metabolize eden bazı enzimlerin Türk toplumundaki genetik polimorfizmlerinin incelenmesi ve çeşitli hastalıklarla ilişkilendirilmesi.

Bazı hastalıklardaki genetik polimorfizmin incelenmesi.

Lektinlerin bitkisel kaynaklardan saflaştırılması ve özelliklerinin incelenmesi.

Bazı bitkisel ekstrelerin ve bu ekstrelerden saflaştırılan maddelerin antioksidan, antiinflamatuvar, antidiabetik ve hepatoprotektif etkilerinin in vivo ve in vitro olarak incelenmesi. 

Bazı bitkisel ekstrelerin ve bu ekstrelerden saflaştırılan maddelerin çeşitli enzimler üzerine inhibitör etkilerinin incelenmesi.                              

Biyolojik dokulardan ve bitkisel ekstrelerden izole edilen enzimlerin saflaştırılması ve karakterizasyonu.

Aloe vera (L.) Burm. fil. bitkisinin antidiabetik, sitotoksik, antibakeriyel, antioksidan özellikleri üzerinde araştırmalar ve bu bitkiden bazı enzimlerin ve lektinlerin saflaştırılması.İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, B Blok, 34116, Beyazıt İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 194.750,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı