İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Deney Hayvanları Biyolojisi ve Biyomedikal Uygulama Teknikleri AD

Deney Hayvanları Biyolojisi ve Biyomedikal Uygulama Teknikleri AD

1994 yılında Enstitü bünyesinde kurulan beş Anabilim Dalından biri olan Deney Hayvanları Biyolojisi ve Biyomedikal Uygulama Teknikleri Anabilim Dalı, 2008 yılında başvuruda bulunduğu Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından ?Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri ile Deney Yapacak Olan Laboratuarların Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik?te belirtilen koşulları yerine getirmek suretiyle aldığı çalışma izni ile hayvan tedarik, kullanım ve üretimi konusunda İstanbul Üniversitesi içerisinde tek yetkili merkez haline gelmiştir.
Anabilim Dalının üretim ve saflaştırma laboratuarlarının konvansiyonel nitelikli altyapısı, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin desteği ile geliştirilmiş, aynı zamanda genetik ve mikrobiyolojik tanımlı hayvanların, spontan hastalık modellerinin barındırma, üretim ve post-operatif bakımı için gerekli teknik donanıma da sahip olmuştur. Anabilim Dalı, yüksek lisans programı ile birlikte deney hayvanı kullanım kursları düzenlemek suretiyle akademik faaliyetlerini sürdürmektedir.Vakıf Gureba Cad. Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Kat 2, Çapa, Fatih - ISTANBUL

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 84.191,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı