İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Sismoloji Laboratuvarı

Sismoloji Laboratuvarı

Laboratuvarın amacı depremlerin fiziksel karakteristiklerinin incelenmesi amacıyla fizik, matematik ve yer bilimleri kavram, ilke, yöntem ve ölçümlerin uygulanmasıdır.  Çalışma alanları:

Teorik ve uygulamalı sismoloji, Deprem kaynak mekanizması, sismotektonik, Deprem Tehlike analizi, Zemin Etkisi. Tsunamiler. Istanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü 34320 Avcılar İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 100.000,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı