İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

İnsan Hastalıklarında Moleküler Tanı Laboratuvarı

İnsan Hastalıklarında Moleküler Tanı Laboratuvarı

Laboratuvarımızdaki araştırma konuları:

·  Genetik kökenli hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik moleküler genetik analizler.

·  Türk toplumundaki çeşitli hastalıklardan sorumlu genetik değişikliklerin saptanması.

·   Amniyotik sıvıdan bebeğin kan grubunun tayini.

·   Amniyotik sıvıdan eşeye bağlı hastalıkların tanısı.

·   Anne kanında bebeğin RHD geninin varlığı.

·   Anne kanında cinsiyete bağlı hastalıkların tanısı.Fetal genomik analiz yöntemleri ile doğum öncesi tanı çalışmaları konusunda yoğun araştırmalar yapılan laboratuvarımızda fetal fizyoloji aydınlatılmaya çalışılmaktadır.  Mikroarray teknolojisi ile non-invasif (girişimsel olmayan) doğum öncesi tanı koyulabilecek genetik hastalıklar araştırılmaktadır. Genetik kökenli hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik moleküler genetik analizler yürütülmektedir. Özellikle preeklampsi gibi gebelik komplikasyonlarında tanı koyulabilecek yeni moleküler belirteç bulma araştırmaları devam etmektedir.

Bireylerarası varyasyon gösteren DNA dizisindeki farklı dizilimler genetik alanındaki fenotipin regülasyonunda en önemli etkendir. İnsan fiziksel performansının altında yatan genetik faktörlerin çalışılması kontrol mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmayı mümkün kılar. Moleküler tanı laboratuvarı genomdaki polimorfizm çalışmaları ile spor ve egzersiz bilimine katkı sağlamaya çalışmaktadır.İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 34134 Vezneciler, İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 394.575,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı