İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

GDO Laboratuvarı

GDO Laboratuvarı

Genetiği değiştirilmiş organizmalardan mısır, soya fasulyesi gibi bitkilerin yanısıra, mikroorganizmalarda yabancı genler üzerinde moleküler çalışmalar yapılmaktadır.Bitkisel sistemde GDO tanısına yönelik olarak işlenmiş (bisküvi, cips, sos, salça vb.) ve işlenmemiş (tohum, meyve, gövde, kök vb.) gıda maddelerinden DNA izolasyonu, kalitatif ve kantitatif PCR ile yabancı gen taraması, yabancı genin miktar tayini ve yabancı genin tiplendirilmesi gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, bitkilerde ve bitkisel ürünlerde gen anlatımının değişimine yönelik yapılmış manipülasyonları genomik düzeyde belirleme çalışmaları yürütülmektedir. Biyogüvenlik kapsamında, bitkisel organizmalardan hayvanlara ve toprak mikroorganizmalarına yatay gen geçişi çalışmaları için mikrobial sistem modellerinde transformasyon frekansı belirleme çalışmaları yürütülmektedir.

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 34134 Vezneciler, İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 0,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı