İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Bitki Genomik Araştırmaları Laboratuvarı

Bitki Genomik Araştırmaları Laboratuvarı

Bitki Genomik Araştırmalar Laboratuvarında çevresel stres faktörlerine dayanıklılığı araştırmak amacıyla model tahıl bitkisi olan arpa (Hordeum vulgare L.), Hordeum spontaneum ve Brachypodium türleri ile çalışmalar yapılmaktadır. Dehidrasyon ve tuzluluk gibi abiyotik stres şartlarında bitkilerin verdikleri yanıtlar ve tolerans dereceleri çeşitli fizyolojik ve genomik yöntemlerle analiz edilmektedir. Laboratuvarımızda ayrıca Agrobacterium tumefaciens aracılığıyla gen transferi çalışmaları yürütülmektedir. COST projesi aksiyonu kapsamında tarımsal üretimde kayıplara neden olan fungal patojen Fusarium culmorum populasyonlarının polimorfizm çalışmaları yapılmakta, yayılım, patojenite seviyeleri ve endofitlerin tarımda kullanımı araştırılmaktadır.   

Bitki Genomik Araştırmalar Laboratuvarı, iklim değişimleri ve kuraklık gibi tarımsal üretimi olumsuz etkileyen çevresel stres faktörlerine karşı var olan bitkisel kaynakların genomik teknolojiler aracılığıyla araştırılması ve geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur.  Temel yaklaşım tahıl bitkilerindeki strese dayanım mekanizmalarını incelemek ve bu dayanımı artıracak biyoteknolojik araçların kullanımına altyapı oluşturmaktır. Bir diğer araştırma alanı olarak arpa ve buğday üretimini olumsuz etkileyen Fusarium culmorum mantarı üzerinde çalışmalar yürütülmektedir. Laboratuvarda 6 doktora 1 yüksek lisans öğrencisi çalışmakta, yabancı doktora sonrası araştırmacılar (Tübitak, Erasmus bursiyerleri vb) ziyarette bulunabilmektedir. Bitki Genomik Araştırmalar Laboratuvarı ayrıca Perugia Üniversitesi (İtalya), Stony Brook Üniversitesi (ABD), Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile bilimsel işbirliği içindedir. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 34134 Vezneciler, İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 0,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı