İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Bitki Patolojisi Laboratuvarı

Bitki Patolojisi Laboratuvarı

Bitki patoloji laboratuvarında, Türkiye ve İran?ın farklı coğrafik bölgelerinde arpa, buğday ve mısır bitkilerinde başak yanıklığı ve kök boğazı çürükçülü hastalığı oluşturan Fusarium cinsine ait 70?in üzerinde izolat ile çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Çalışmalar fungal patojenlerin alem, cins ve tür düzeylerinde tanılarını, moleküler markır teknikleri ile genetik çeşitliliklerinin araştırılmasını, kemotiplerinin belirlenmesini, sekonder metabolit ve gen anlatım profillerinin belirlenmesini, profillerinin belirlenmesini ve genetik mühendisliği uygulamaları ile transformasyonlarını içermektedir. Fusarium türlerinin tanısı moleküler markırlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca RAPD, CAPS, PZR-RFLP, SCAR, ISSR, SSR moleküler markır teknikleri kullanılarak izolatların (kromozomal ve mitokondriyal) genotiplendirme çalışmaları sürdürülmektedir. Özgün DNA dizilim bilgileri NCBI veritabanına kayıt ettirilerek aksesyon numaraları alınmaktadır.

Mantarlarda kemotiplendirme çalışmaları kapsamında; mantarların mikotoksin üretme potansiyelleri genomik (PZR temelli) ve transkriptomik düzeyde (RT-PZR ve Gerçek zamanlı-PZR) analiz edilmektedir. Üretilen mikotoksinlerin varlığı ise ince tabaka kromatografisi analizi ile tayin edilmektedir. Pigmentasyondan sorumlu farklı sekonder metabolitlerin analizi de PZR, RT-PZR, Gerçek zamanlı-PZR ve ince tabaka kromatografisi uygulamaları ile yapılmaktadır.

Fusarium türlerinde gen susturma (quelling) çalışmaları kapsamında, toksin üretimiyle ilişkili genlere özgün sentetik siRNA molekülleri tasarlanmaktadır. Ayrıca bu genlerin kopyalarını taşıyan susturma vektörleri geliştirilmektedir. Fusarium türlerinde genetik manipülasyonlar birlikte-transformasyon düzeyinde gerçekleştirilmektedir. Transformantlar; morfolojik, genomik, transkriptomik, metabolomik, spektrofluorimetrik düzeylerde incelenmektedir.

 

 İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 34134 Vezneciler, İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 66.308,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı