İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarı

Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvarı

Bitkiler açısından model organizma olan arpa (Hordeum vulgare L.), ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.), pirinç (Oryza sativa L.) tütün (Nicotiana tabaccum L.) ve ayçiçeği (Avena sativa L.) türleri ile kültür koşullarında çalışmalar yapılmaktadır. Arpa bitkisinde doku kültürü koşullarında somatik varyasyonlar özellikle transpozon düzeyinde, transgenik tütün bitkilerinde gen anlatım analizleri, transpozon analizleri, arpa, buğday ve ayçiçeği bitkilerinde abiyotik stres koşullarında (tuzluluk ve ağır metal vb.) fenolojik, fizyolojik ve genomik yanıtlar ve bu yanıtların bitki hormonları ile düzeltilmesi genetik ve epigenetik yöntemlerle araştırılmaktadır. Pirinç bitkisinde bir doktora tezi kapsamında GDO analizleri yapılmaktadır.

Laboratuvarımızda değişik düzeylerde mikroskopik analizler gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarımız moleküler markırlar konusundaki uzmanlığını insanda yaşlılıkla ilgili genlerin genetik ve epigenetik analizlerinde de kullanmaktadır.Laboratuvarımız bitki biyoteknolojisi alanında çalışan grupların öncülerinden biridir. 1990'lü yılların başında, TÜBİTAK, NATO ve İstanbul Üniversitesi tarafından desteklenen arpa biyoteknolojisi projeleri ile kurulmuştur. Laboratuvarımız TÜBİTAK, GMBE'ndeki bitki biyoteknolojisi grubunun da kurulmasına katkı sağlamıştır. Laboratuvarımız çok sayıda master ve doktora tezi gerçekleştirilmesine ve değişik derecelerdeki araştırıcıların kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamıştır. Araştırma sonuçları, uluslararası kitaplarda bölümler halinde,hakemli dergilerde basılmış ve kongrelerde sunulmuştur.

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 34134 Vezneciler, İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 369.575,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı