İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Hayvan Hücre Kültürü Laboratuvarı

Hayvan Hücre Kültürü Laboratuvarı

 Tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen çeşitli ekstrelerin, doğal ve sentetik bileşiklerin, gıda ürünlerinin ve ilaçların hücre hatları üzerindeki sitotoksik, apoptotik, antiviral ve antioksidan aktiviteleri belirlenmektedir. Hücre içi reaktif oksijen türlerinin (ROT) ve antioksidan moleküllerin tayini yapılmakta, oksidatif strese bağlı moleküler hasarlar (DNA, protein ve lipit) belirlenmektedir. Farklı ortam koşullarının hücre proliferasyonu ve proteomu üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. Kanser ve aort anevrizması gibi hastalıkların gelişim sürecinde oksidatif stresin rolü araştırılmakta ve yeni tedavi yaklaşımları geliştirilmeye çalışılmaktadır. Kültür koleksiyonumuzda HeLa, Vero, C6 glioma, NRK 52E, MDCK ve VHF93 hücreleri ile İnfluenza ve Parainfluenza tip 2 virüsleri bulunmaktadır. Fen Fakültesi bünyesinde ilk kez 1992 tarihinde Prof.Dr. Avni Kuru tarafından kurulan Hayvan Hücre Kültürü Laboratuvarı, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 2007 yılında desteklenen bir araştırma projesi ile tümüyle yenilenmiştir. Uluslararası standartlara göre yeniden düzenlenen Hayvan Hücre Kültürü Laboratuvarı birçok araştırma projesinin ve tez çalışmasının yürütüldüğü modern bir laboratuvar olarak hizmete devam etmektedir. Hayvan Hücre Kültürü Laboratuvarı zengin hücre koleksiyonu, gelişmiş donanımı ve yetişmiş araştırmacılarıyla birçok birime destek olarak hizmet vermektedir. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 34134 Vezneciler, İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 77.231,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı