İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Genetik Araştırma Laboratuvarı 9

Genetik Araştırma Laboratuvarı 9

Moleküler tanı laboratuvarı

Moleküler hematoloji çalışma ekibi lösemi hastalarına moleküler tanı vermek amacı ile çalışmalarına başlamış olup o zamandan bu yana araştırma alanlarını akut ve kronik lösemiler, miyeloproliferatif hastalıklar ve primer immun yetersizlikler olarak genişletmiştir.

Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik A.D. Vakıf Gureba Cad. Çapa, 34093 -İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 0,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı