İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Genetik Araştırma Laboratuvarı 8

Genetik Araştırma Laboratuvarı 8

tüm genom dizileme, yeni nesil dizileme, transkriptom

Yeni nesil dizileme; genom, transkriptom, DNA-protein etkileşimlerinin geniş kapsamlı 
analizini ucuz, rutin ve yaygın hale dönüştürdüğünden biyolojik araştırmaları önemli ölçüde 
hızlandırma potansiyeline sahiptir. Yeni nesil dizileme teknolojisi; mRNA, küçük RNA 
profili, transkripsiyon faktör bağlanma bölgelerinin genom boyu karakterizasyonu, kromatin 
yapısı ve metilasyon paterni, atasal DNA mikrobiyolojisi ve metagenomik için yeni ve hızlı 
yollar sağlar. Bu makalede yeni nesil dizileme teknolojileri, yeni nesil dizileme sistemlerindeki 
yeni gelişmeler ve yeni nesil dizileme teknolojisinin uygulama alanları tartışılmıştır. Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik A.D. Vakıf Gureba Cad. Çapa, 34093 -İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 564.250,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı