İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Genetik Araştırma Laboratuvarı 4

Genetik Araştırma Laboratuvarı 4

Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp Çalışma Gurubu
Hematopoietik ve Kanser Kök Hücresi Çalışmaları

Kanser kök hücresi, myeloproliferatif neoplaziler (MPN) gibi birçok hematolojik malignitenin başlamasında önemli rol oynar. Laboratuarımızda çeşitli mutasyonların etkisiyle kanser kök hücresine dönüşen hematopoietik kök hücrenin değişen yapısını, karakterini ve fonksiyonlarını anlamaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Başlıca, Hematopoietik kök hücre ve Kanser kök hücresi, Endotel progenitor ve endotel hücrelerinin trombozdaki yeri, Hematolojik maligniteler'den Myeloproliferatif Hastalıklar ve sık görülen mutasyonlar çalışılmaktadır.


Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik A.D. Vakıf Gureba Cad. Çapa, 34093 -İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 0,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı