İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Genetik Araştırma Laboratuvarı 3

Genetik Araştırma Laboratuvarı 3

Kardiyogenetik, nörogenetik

-Kardiyoloji genetiği -Kardiyovasküler hastalıklar ve metabolik sendrom genetiği -Kardiyomiyopati genetiği

-Ateroskleroz, kalp gelişimi, lipid metabolizması ile ilişkili temel moleküler çalışmalar

-Kalbe özgü yeni genlerin belirlenmesi (N1 ve MIR Genleri) -DNA bankaları oluşturulması

-Nörogenetik -Nörodejeneratif hastalıkların genetiği, -Alzheimer hastalığı ve Demans

-Parkinson hastalığıDeneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik A.D. Vakıf Gureba Cad. Çapa, 34093 -İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 55.853,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı