İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜ LABORATUVARI

HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜ LABORATUVARI

Hücre ve doku kültürü teknikleri ve çeşitli hücre soylarında madde etkileşimlerinin incelenmesi

Hücre dondurma/çözme

İnkübasyon

Monolayer kültür

Primer Kültür

Üç boyutlu kültür

Kokültür

Pasaj

Besiyeri hazırlama

Vitalite testi

İlaç toksisitesi1970'lerde Prof.Dr. Yaşa Doğan Anıl başkanlığında anabilim dalımızda kurulan hücre kültürü laboratuvarı Prof.Dr. Ayhan Bilir tarafından devam ettirilmiş ve halen bölüm başkanımız Prof.Dr. Seyhun Solakoğlu başkanlığında çalışmalarına devam etmektedir.

·      İlk kurulduğu zamandan itibaren laboratuvarımız çeşitli yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarında ve bilimsel araştırma çalışmalarında hücre dondurma, çözme, inkübasyon, primer kültür, iki ve üç boyutlu hücre kültürü, ilaç toksikasyon deneyleri ve immunositokimyasal deneyler için kullanılmış ve kullanılmaya devam etmektedir. İstanbul Üniversitenin Tıp Fakülteleri, Veteriner Fakültesi, Diş hekimliği Fakültesi ve Fen Fakültesi başta olmak üzere diğer üniversitelerden gelen talepler doğrultusunda öğrencilere uygulamalı hücre kültür kursları verilmektedir, staj yaptırılmaktadır. Ayrıca İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerine Kök Hücresi ve güncel uygulamaları ve Histolojik inceleme yöntemleri seçmeli dersleri verilmiştir. 1970'li yıllardan itibaren Prof.Dr. Türkan Erbengi başta olmak üzere öğretim üyelerimiz Prof.Dr. Yaşa Doğan Anıl, Prof.Dr. Ayhan Bilir, Prof.Dr. Bülent Ahıshalı, Prof.Dr. Seyhun Solakoğlu ve diğer birçok araştırmacının laboratuvarımızda yaptığı tez çalışmalarından ve araştırma projelerinden elde edilen verilerle yapılan yayınlara ve kitaplara bir çok örnek mevcuttur.

 İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI TEMEL BİLİMLER BİNASI KAT:-2

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 0,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı