İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

Laser Spektroskopi Laboratuvarı

Laser Spektroskopi Laboratuvarı

Laser Spektroskopisi Laboratuvarı'nda elementlerin atomik spektrumlarından yararlanarak aşırı ince yapı sabitlerinin belirlenmesi, atomların bilinmeyen spektral çizgilerinin ve bilinmeyen enerji seviyelerinin tespiti yapılmaktadır. Aşırı ince yapı sabitleri astrofizikte de kullanılmaktadır. Bu bakımdan disiplinler arası çalışmaya uygun bir alandır.2012'de kurulan Laser Spektroskopi Laboratuvarı Doppler indirgenmiş laser spektroskopik incelemelere dayanır; atom ve iyonlarda Laserle uyarılmış floresans spektroskopisi (LIF), Laser optogalvanik spektroskopi (LOGS) ve Doymuş soğurma spektroskopisi (SAS).

Spektroskopik metotlar; 700 nm- 1000 nm dalgaboyu aralığında bir sürekli taranabilir titan-safir laser (Coherent Verdi 18 W ile pompalanan Coherent MBR-110) kullanarak, atomların aşırı ince yapılarını ve yeni enerji seviyelerini araştırmak için uygulanmaktadır. Laser, yaklaşık 4 W'lık bir güç ve 30 GHz'e kadar tarama genişliğine sahip olarak çalışır. Laserin kesin dalga sayısı bir dalgaboyu ölçer (High Finesse WS-6) kullanarak, 0.007 cm-1 ya da 200 MHz'lik doğrulukla ölçülür.

Uluslararası işbirliklerimiz Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin; Letonya Üniversitesi, Laser Merkezi, Riga; Graz Teknik Üniversitesi, Deneysel Fizik Enstitüsü; Kuantum Mühendislik ve Metroloji Laboratuvarı, Polonya Teknoloji Üniversitesidir. Araştırma konularımız çok disiplinlidir. Atomların aşırı ince yapı sabitlerine ait yeni laboratuvar çalışmaları astrofizik için de gereklidir.
İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Atom ve Molekül Fiziği ABD. 34134 Vezneciler-Fatih/İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 546.387,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı