İstanbul Üniversitesi
Research Laboratories Information System

İ:Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD

İ:Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD

Referans merkezi olarak hizmet verildiğinden Klinik Genetik alanında sık görülen genetik hastalıkların yanı sıra ender görülen genetik hastalıklar için de pek çok dış merkezden hastalar AD polikliniğine gönderilmektedir. Bu hastalar klinik değerlendirme sonrasında özgün testler için yönlendirilmekte ve kesin tanıya ulaşılmaya çalışılmaktadır. Kesin tanı ailelere verilecek genetik danışmayı yönlendirmekte ve prenatal tanıya imkan sağlamaktadır. Sık görülen genetik hastalıklar için de uygun genetik testler istenmekte ve aileler genetik danışma ile bilgilendirilmektedir. İstanbul dışı birçok merkezden gönderilen uzmanlık öğrencileri klinik genetik rotasyonlarını polikliniğimizde yapmaktadır. Sitogenetik ve moleküler sitogenetik laboratuarında farklı dokularda (Periferik kan, deri, gonad, ve hematolojik malinitelerde kemik iliği) hücre kültürleri, prometafaz/metafazlarda çeşitli bantlama teknikleri kullanılarak yüksek çözünürlükte kromozom analizleri yapılmaktadır. Moleküler sitogenetik (FISH ve a-CGH/mikroarray) yöntemlerin başarı ile uygulanması pek çok dış merkezde saptanan kompleks kromozom anomalilerinin aydınlatılması amacıyla laboratuarımıza gönderilmesine yol açmaktadır. Prenatal tanı amacıyla 3 doku örneği de (amniotik sıvı, korion villusları ve fetal kan) laboratuarımızda başarı ile çalışılmaktadır. Bu alandaki yüksek deneyim nedeniyle Türkiye?deki pek çok merkeze danışmanlık verilmekte ve yeni elemanların yetişmesine yardımcı olunmaktadır. 

Moleküler laboratuarımızda, sık görülen genetik hastalıkların yanı sıra, Türkiye?de hiç yapılmayan ya da çok az merkezde yapılan bazı genetik hastalıkların post ve prenatal tanısı gerçekleştirilmektedir. Çok ender görülen bazı genetik sendromlarda yeni genlerin ve mutasyonların tanımlanmasına yönelik araştırma projeleri yürütülmektedir. İ:Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD, Temel Tıp Bilimleri Binası, 2. Bodrum. Millet Caddesi, Fatih/İstanbul

Toplam kullanılan BAP Kaynağı: 38.330,00 TL


© 2019 İstanbul Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı